Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Crimean‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

galtzou

galtzou ? unknown