Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Crimean‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

ingdolou

ingdolou ? unknown.