Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Crimean‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

thiinetria

thiinetria num. thirteen.

Original has
thunetria, probably a typo.