Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Crimean‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

tzo

tzo prn. you, thou.