Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

akei

akei cjx. but, however. [ak+ei]