Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

diwan

diwan v.i. to die. [Pgmc dewan, deuwan < IE dʰeuwonom]

diwan

pret. conj.
pres.
subj. imper.
diwands
ik dáu dēwjau diwa diwau
diwans
þu dáut dēweis diwis diwais diw

is dáu dēwi diwiþ diwai diwadau

wit dēwu dēweiwa diwōs diwaiwa

jut dēwuts dēweits diwats diwaits diwats

weis dēwum dēweima diwam diwaima diwam

jus dēwuþ dēweiþ diwiþ diwaiþ diwiþ

eis dēwun dēweina diwand diwaina
diwandau