Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

grōneis

*grōneis adj.(ja) green. [Pgmc grōniz, gr­ōnjaz]

Weak Declension:

SingularNominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
grōnja
grōnjins
grōnjin
grōnjan
Feminine
grōnjōgrōnjōnsgrōnjōngrōnjōn
Neutergrōnjōgrōnjinsgrōnjin
grōnjō
PluralMasculinegrōnjans
grōnjanēgrōnjam
grōnjans
Femininegrōnjōnsgrōnjōnōgrōnjōmgrōnjōns
Neutergrōnjōnagrōnjanēgrōnjam
grōnjōna

Strong Declension:

SingularNominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
grōneis
grōneis
grōnjamma
grōnjana
Feminine
grōni
grōnaizōsgrōnjaigrōnja
Neutergrōni,  grōnjata
grōneis
grōnjamma
grōni, grōnjata
PluralMasculinegrōnai
grōnjaizēgrōnjaim
grōnjans
Femininegrōnjōsgrōnjaizōgrōnjaimgrōnjōs
Neutergrōnjagrōnjaizēgrōnjaim
grōnja

Comparative Declension:

SingularNominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
grōniza
grōnizins
grōnizin
grōnizan
Feminine
grōnizei
grōnizeinsgrōnizeingrōnizein
Neutergrōnizōgrōnizinsgrōnizin
grōnizō
PluralMasculinegrōnizans
grōnizanēgrōnizam
grōnizans
Femininegrōnizeinsgrōnizeinōgrōnizeimgrōnizeins
Neutergrōnizōnagrōnizanēgrōnizam
grōnizōna

Weak Superlative Declension:

SingularNominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
grōnista
grōnistins
grōnistin
grōnistan
Feminine
grōnistōgrōnistōnsgrōnistōngrōnistōn
Neutergrōnistōgrōnistinsgrōnistin
grōnistō
PluralMasculinegrōnistans
grōnistanēgrōnistam
grōnistans
Femininegrōnistōnsgrōnistōnōgrōnistōmgrōnistōns
Neutergrōnistōnagrōnistanēgrōnistam
grōnistōna

Strong Superlative Declension:

SingularNominativeGenitive
Dative
Accusative
Masculine
grōnists
grōnistis
grōnistamma
grōnistana
Feminine
grōnista
grōnistaizōsgrōnistaigrōnista
Neutergrōnistgrōnistisgrōnistamma
grōnist
PluralMasculinegrōnistai
grōnistaizēgrōnistaim
grōnistans
Femininegrōnistōsgrōnistaizōgrōnistaimgrōnistōs
Neutergrōnistagrōnistaizēgrōnistaim
grōnista