Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

saíƕan

saíƕan v.t.st5. to see. [Pgmc sehwan < IE sekʷonom]

saíƕan
  pret. conj.
 pres.
 subj. imper.
saíƕands
 ik saƕ sēƕjau saíƕa saíƕau 
saíƕans
 þu saƕt sēƕeis saíƕis saíƕais 

 is saƕ sēƕi saíƕiþ saíƕai saíƕadau

 wit sēƕu sēƕeiwa saíƕōs saíƕaiwa
  jut sēƕuts sēƕeits saíƕats saíƕaits saíƕats
  weis sēƕum sēƕeima saíƕam saíƕaima saíƕam
  jus sēƕuþ sēƕeiþ saíƕiþ saíƕaiþ saíƕiþ
  eis sēƕun sēƕeina saíƕand saíƕaina
 saíƕandau