Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

sūgjan

*sūgjan v.t.st2. to suck. [Pgmc sūgjan < seug(j)an]

sūgjan
  pret. conj.
 pres.
 subj. imper.
sūgjands
 ik sáug sugjau sūgja sūgjau 
sugjans þu sáugt sugeis sūgjis sūgjais 

 is sáug sugi sūgjiþ sūgjai sūgjadau

 wit sugu sugeiwa sūgjōs sūgjaiwa
  jut suguts sugeits sūgjats sūgjaits sūgjats
  weis sugum sugeima sūgjam sūgjaima sūgjam
  jus suguþ sugeiþ sūgjiþ sūgjaiþ sūgjiþ
  eis sugun sugeina sūgjand sūgjaina
 sūgjandau