Germanic‎ > ‎East‎ > ‎Gothic‎ > ‎Lexicon‎ > ‎

teimaleikō

teimaleikō adv. on time, punctually. [teims + leikō]