Germanic‎ > ‎South‎ > ‎Northeadish‎ > ‎Lexicon‎ > ‎A a‎ > ‎

acɴ

acɴ [akan] v.t. to drive, to blow (snow, leaves, wind, &c). Strong class 6. [Pgmc akan]

 

pret. conj.
pres.
subj. imper.
 
ec 
ōc œ̄ca
aca
aca

 
þū 
ōcst œ̄cast
æcst
acast
æc
 inf. acɴ h/s 
ōc œ̄ca
æcþ
aca

 ppr. acɴdð vīt 
ōca œ̄cma
aca
acma
aca
 ppt. acɴ jȳt 
ōctþ œ̄ctþ
actþ
actþ actþ
 
vīr 
ōcм œ̄cм acм acм acм
 
jȳr 
ōcþ œ̄cþ
acþ
acþ acþ
 
sīr 
ōcɴþ œ̄cɴþ acɴþ acɴþ acɴþ